De færreste organisasjoner gjør analyse av sitt mangfold uten noen intensjon om å jobbe mer med tematikken. Det kan hende dere allerede er i gang med mangfoldsarbeidet, enten fordi det oppleves som det riktige å gjøre, at det er lovpålagt å gjøre, eller at dere er på jakt etter å hente ut de positive effektene mangfold kan gi.

Det er ikke alltid en virksomhet besitter kompetansen til å jobbe med mangfold på en måte som oppnår effektene den er ute etter. Mangfoldsvitenskap er et fagfelt som spenner på tvers av sosialpsykologi, antropologi/sosialantropologi, sosiologi, filosofi (særlig etikk og moral), jus, datateknikk, statistikk, og økonomi. Dette er bare et utsnitt av hva vi kan møte i vårt daglige arbeid. I tillegg kommer gjerne underordnede fagfelt som gjør seg gjeldende, avhengig av hva som er viktig for den spesifikke organisasjonen.

Sånn sett kan ikke mangfoldsarbeid tas lett på. Som alt annet arbeid som skjer i en virksomhet, bør det være et resultat av tydelige planer, gjentakende målinger, og en innsiktsbasert tilnærming. Vi ønsker å støtte virksomheter så tidlig som mulig for å unngå at dere legger innsatsen på steder hvor den ikke fører til ønsket effekt. I verste fall kan feil tiltak føre til negative effekter.

nb_NONorsk bokmål