Seema støtter virksomheter med å inkludere mangfoldet blant ansatte for å skape mer verdi. Diversity Index er innsiktsverktøyet Seema benytter for å utvikle treffende tiltak i tett samarbeid med kunder.

Verdien av mangfold har blitt tydeliggjort gjennom tall, men disse har ofte vært svært unøyaktige og generelle. Selv om forskningen tydelig viser at mangfold kan føre til bedre resultater, betyr det ikke at mer mangfold alltid gjør det. Hvorvidt mangfold tilfører noe til en organisasjon er et komplisert og komplekst spørsmål som krever avanserte verktøy for å svare på.

Diversity Index finner ganske nøyaktige sammenhenger mellom mangfoldet i organisasjonen og ulike prestasjonsvariabler, og hva organisasjonen må jobbe med for å forbedre disse. Det handler om å finne «sannheten» i virksomhetene og bygge på denne. Vår tilnærming er ofte litt mer krevende enn å belage seg på glossy rapporter, klisjéfylt forskning, og suksesshistorier fra andre land. Men vi ser at det som gir reell verdi for våre kunder er å respektere organisasjonens egenart, og finne ut hva som er gjeldende for akkurat den.

nb_NONorsk bokmål