De aller fleste vi er i kontakt med, er interesserte i å finne ut hvordan mangfold spesifikt påvirker prestasjonsvariabler. Her tar vi utgangspunkt i både interseksjonalitet (hvor mange måter man føler seg annerledes på samtidig, sett i forhold til sine kolleger), og den generelle opplevelsen av å føle seg annerledes enn sine kolleger. Dette kobles deretter opp mot prestasjonsvariabler som trivsel, motivasjon, sykefravær, mening på jobb, bonuser, eller hva enn organisasjonen måtte anse som sentrale mål.

Det som er viktig å forstå, er at mangfold ikke direkte påvirker en prestasjon. Altså, det at en organisasjon blir mer eller mindre mangfoldig ikke automatisk fører til bedre eller svakere resultater. Snarere påvirker mangfoldet variablene (mangfoldsmodenhetskategorier) vi kartlegger i Diversity Index, som igjen påvirker prestasjonsparametrene. Kort og godt: Når vi ute i samfunnet spør hvorvidt mangfold er bra for å få positive effekter, så er svaret «det kommer an på». Vi finner ut nøyaktig hva det kommer an på i nettopp din virksomhet.

Dette er nok noe av det mange organisasjoner har merket seg i arbeidet med mangfold så langt: At oppsidene ikke kommer automatisk. Mangfoldet må ledes basert på målrettet innsats, dybdeinnsikt i hva som er gjeldende for mangfoldet i egen organisasjon, og hva mangfoldsvitenskapen sier skal til for å utløse gevinsten i mangfold.

Analysene fra Fokusmodulen er såpass komplekse at vi alltid anbefaler å følge opp resultatene fra den. Mye av det som gjøres er basert på algoritmer og avansert statistikk som for de fleste ikke er så enkelt å forstå uten litt kompetanseheving og veiledning. Samtidig er det ingen som sier at alt som omhandler mangfold skal være lett. Fokusmodulen gir dere den virkelige innsikten om hvordan mangfold er koblet til verdiskaping, setter dere i stand til å lage konkrete business cases, og strukturere planer for parametere dere ønsker å forbedre.

nb_NONorsk bokmål