I tillegg til å basere vår innfallsvinkel på det fremste innen mangfoldsvitenskap, utvikler vi også vår egen forskning. Vi deler denne gledelig med dere gjennom våre «White Papers». Disse tar utgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data samlet inn over tid. Vi håper med dette å bidra med forskning for videreutvikling av fagfeltet.

På denne siden finner du de artiklene vi så langt har skrevet.


Pålitelighetsanalyse #1 av «Diversity Index»: Måleverktøy for mangfold og mangfoldsledelse i organisasjoner.


Mangfold og velvære på jobb: Et første steg i måling av myke KPI’er med Diversity Index.


Opplevd og kategorisert mangfold: En mer nyansert analyse.


Å lykkes med mangfold: En kvalitativ studie av norske mangfoldsledere.


Teoretisk rammeverk for Diversity Index (v1.0)


Måling og forståelse av arbeidshelse og mangfold

Våre «myke» prestasjonsvariabler #1: En psykologisk forståelse av mening og tilhørende effekter.

Våre «myke» prestasjonsvariabler #2: En psykologisk forståelse av subjektivt velvære og tilhørende effekter.

Våre «myke» prestasjonsvariabler #3: En psykologisk forståelse av motivasjon og tilhørende effekter.

nb_NONorsk bokmål