In addition to our basic philosophy of always working science-based, we also do our own research. We are more than happy to share our knowledge, both quantitative and qualitative, with all interested parties. Hopefully this will advance the field of diversity science in general.

Note that most White Papers are only available in Norwegian at the moment.


Pålitelighetsanalyse #1 av «Diversity Index»: Måleverktøy for mangfold og mangfoldsledelse i organisasjoner..


Mangfold og velvære på jobb: Et første steg i måling av myke KPI’er med Diversity Index.


Opplevd og kategorisert mangfold: En mer nyansert analyse.


Å lykkes med mangfold: En kvalitativ studie av norske mangfoldsledere.


Teoretisk rammeverk for Diversity Index (v1.0)


Måling og forståelse av arbeidshelse og mangfold

Våre «myke» prestasjonsvariabler #1: En psykologisk forståelse av mening og tilhørende effekter.

Våre «myke» prestasjonsvariabler #2: En psykologisk forståelse av subjektivt velvære og tilhørende effekter.

en_GBEnglish (UK)