Forskningsbasert

Alt vi gjør hos dere er basert på etablert forskning fra mangfoldsvitenskap. Vi behandler hver organisasjon som et unikt samfunn hvor vi benytter statistiske og kvalitative metoder for å finne ut hva som er gjeldende for nettopp din virksomhet. Bare fordi noe har fungert for noen i Pennsylvania, trenger det ikke bety at det vil fungere for din bedrift på Hamar.

Banebrytende teknologi

Vi gir dere en digital plattform som gjør det mulig å se relevante data for mangfoldet på alle nivåer i organisasjonen, med tilhørende gap-analyse.

Vi tilbyr også avanserte analyser som viser nøyaktig hvordan det å være mangfoldig henger sammen med trivsel, motivasjon, sykefravær, eller andre parametere dere måtte ønske å undersøke. Dette betyr at vi kobler mangfold til verdiskaping, helt konkret.

Implementering og rådgivning

Basert på analysen av virksomheten, støtter vi dere med å lage treffende veikart for videre arbeid med mangfold. Vårt mål er å se at dere lykkes med å inkludere mangfoldet i organisasjonen, og koble forskjellene mellom ansatte til verdiskaping. Her tilbyr vi både rådgivning, for de som ønsker å jobbe selvstendig, eller tett samarbeid for å være med på leveranse av løsningene.

Oppdag en revolusjon i arbeidet med å knytte mangfold til verdiskaping.

For første gang finnes det pålitelige, analytiske og detaljerte verktøy som strukturerer arbeidet med mangfold for å oppnå organisasjonens mål.

01

Digital plattform

Plattformen gir dere tilgang til analyser basert på surveydata. Her kan dere se hvordan det står til med mangfoldet i organisasjonen, og hvorvidt dere lykkes med å hente ut potensialet.

Dere kan også hente ut beskrivende rapporter som gir grunnlag for å utvikle treffende tiltak for videre arbeid med mangfold.

02

Fokusmodul: Avansert statistikk

Vi opplever at virksomheter ønsker å utforske sammenhengene i dataen som samles inn. Fokusmodulen bruker en rekke algoritmer for å finne ut hvordan mangfold henger sammen med parametere som trivsel, motivasjon, og mening, basert på validerte psykometriske skalaer.

Her er det også mulig å supplere med annen prestasjonsdata som sykefravær, bonuser, inntjening og lignende, for å si nøyaktig hvorvidt virksomheten lykkes med å knytte mangfold til verdiskaping.

03

Utvikling av organisasjon og ledelse

Når vi vet hvor vi skal gjennom analysemodulene, støtter vi dere med videre utviklingsarbeid. Vanligvis handler dette om å finne ut hva som ligger «bak tallene», for å fange opp hva gapene egentlig handler om.

Deretter designer vi presise tiltak som både treffer menneskene og prosessene i organisasjonen. Vi er opptatt av å gi dere forutsigbarhet og å være en pålitelig partner i reisen for å koble mangfold til verdiskaping.

Stolt samarbeidspartner med…

Begynn å ta i bruk Diversity Index

Kom i kontakt med oss og begynn din reise til verdiskapning gjennom mangfold.

nb_NONorsk bokmål